Tuoreimmat paikallisuutiset www.itavayla.fi

POR­VOO Mar­ras­kuun alus­sa Kråkö Bryg­ge­ris­sä pi­det­ty Por­voon Yrit­tä­jien syys­ko­kous va­lit­si hal­li­tuk­sen­sa vuo­del­le 2024. Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus koos­tuu pu­heen­joh­ta­jas­ta ja 9 jä­se­nes­tä. Avoin­na ol­lei­siin kuu­teen hal­li­tus­paik­kaan aset­tui eh­dol­le kah­dek­san hen­ki­löä....
Julkaistu 28.11.2023 12.44
LO­VII­SA, KES­KUS­TA Lo­vii­san kau­pun­ki aloit­ti jou­lu­na­jan tuo­mal­la to­ril­le jou­lu­kuu­sen, joka saa yl­len­sä pe­rin­teik­käät jou­lu­va­lot....
Julkaistu 28.11.2023 12.19
POR­VOO, LÄN­SI­RAN­TA Rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma Duu­ni­teh­das jär­jes­te­tään en­si vuon­na jäl­leen Tai­de­teh­taal­la. Vuo­des­ta 2015 al­ka­en jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma ko­ko­aa tam­mi­kuun 30. päi­vä yh­teen työ­paik­ko­ja tar­jo­a­vat pai­kal­li­set yri­tyk­set, työn­ha­ki­jat sekä op­pi­lai­tok­set....
Julkaistu 28.11.2023 11.47
POR­VOO, TAI­DE­TEH­DAS Por­voon kau­pun­ki juh­lii Suo­men it­se­näi­syyt­tä kon­ser­til­la Tai­de­teh­taal­la kes­ki­viik­ko­na 6. jou­lu­kuu­ta kel­lo 14. Noin tun­nin mit­tai­ses­sa kon­ser­tis­sa esiin­tyy usei­ta lah­jak­kai­ta, pai­kal­li­sia muu­si­koi­ta....
Julkaistu 27.11.2023 15.38
Kouluterveyskyselyn tulokset ovat taas täällä...
Julkaistu 27.11.2023 14.17
SI­POO Si­poon kun­ta ke­hit­tää val­miut­taan osal­lis­tu­mal­la UU­SI­MAA23-val­mius­har­joi­tuk­seen 29.-30. mar­ras­kuu­ta....
Julkaistu 27.11.2023 13.23