Tuoreimmat paikallisuutiset www.itavayla.fi

POR­VOO, KES­KUS­TA Lep­poi­sa por­voo­lai­nen koko per­heen kau­pun­ki­ta­pah­tu­ma Por­voon Päi­vät jär­jes­te­tään taas en­si ke­sä­nä. Ny­ky­muo­dos­sa tu­le­va ta­pah­tu­ma on jär­jes­tyk­ses­sään jo kym­me­nes. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lut ovat jo hy­väs­sä vauh­dis­sa. Por­voon Päi­vät jär­jes­te­tään tänä...
Julkaistu 12.04.2021 17.08
POR­VOO, NÄSI Ström­borgs­ka sko­la­nis­sa on to­det­tu nel­jäs ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja vie­lä kak­si hen­ki­löä kou­lus­sa ase­te­taan ka­ran­tee­niin....
Julkaistu 12.04.2021 15.35
POR­VOO, BJUR­BÖ­LE Bjur­bö­len päi­vä­ko­dis­sa on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut on ko­ti­hoi­dos­sa, ja hä­net on mää­rät­ty eris­tyk­seen....
Julkaistu 12.04.2021 11.05
POR­VOO, NÄSI Ruot­sin­kie­li­ses­sä Ström­borgs­ka sko­la­nis­sa on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat ko­ti­hoi­dos­sa, ja hei­dät on mää­rät­ty eris­tyk­seen. Tar­tun­noil­le on al­tis­tu­nut 48 hen­ki­löä, ja hei­dät ase­te­taan ka­ran­tee­niin....
Julkaistu 12.04.2021 10.27
POR­VOO, NÄ­SIN­MÄ­KI Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo vih­kii Nä­sin­mä­en hau­taus­maan laa­jen­nu­sa­lu­een tu­le­va­na maa­nan­tai­na. Kiin­nos­tu­neet voi­vat osal­lis­tua vih­ki­äi­siin li­vest­rii­min kaut­ta....
Julkaistu 11.04.2021 16.05
POR­VOO, NÄ­SIN­MÄ­KI Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo vih­kii Nä­sin­mä­en hau­taus­maan laa­jen­nu­sa­lu­een tu­le­va­na maa­nan­tai­na. Kiin­nos­tu­neet voi­vat osal­lis­tua vih­ki­äi­siin li­vest­rii­min kaut­ta....
Julkaistu 11.04.2021 16.05