Tuoreimmat paikallisuutiset www.itavayla.fi

POR­VOO Ve­si­lai­tos on aloit­ta­nut ve­si­huol­to­ver­kon sa­nee­raus­työn Piis­pan­ka­dul­la. Sa­nee­raus­työn yh­tey­des­sä on vesi sul­jet­ta­va 23.5. maa­nan­tai ja tiis­tai 24.5. vä­li­se­nä yö­nä kel­lo 22–06 vä­li­se­nä ai­ka­na. Vesi kyt­ke­tään pääl­le ai­kai­sem­min, mi­kä­li mah­dol­lis­ta....
Julkaistu 21.05.2022 10.00
LO­VII­SA Al­ku­pe­räl­tään kot­ka­lai­nen Aki Sa­vo­lai­nen, 30, aloit­ti pari viik­koa sit­ten Lo­vii­san maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­rin teh­tä­väs­sä. Maa­han­muut­to­työ on tun­tu­nut omal­ta sii­tä päi­väs­tä läh­tien, kun hän tu­tus­tui alaan....
Julkaistu 21.05.2022 9.41
LO­VII­SA Moot­to­ri­ve­ne jou­tui me­ri­hä­tään Lo­vii­san edus­tal­la per­jan­tai­na il­lal­la, ker­too Suo­men­lah­den me­ri­var­ti­os­to Twit­te­ris­sä. Il­moi­tus ha­ve­ris­ta tuli hie­man en­nen kah­dek­saa....
Julkaistu 20.05.2022 20.01
LO­VII­SA V ih­doin­kin! Sy­dän hak­kaa ja keho on täyn­nä iha­naa, po­si­tii­vis­ta jän­ni­tys­tä. Kes­kit­ty­mi­nen tu­le­vaan esi­tyk­seen saa tans­si­jan ke­hon juu­ri so­pi­vas­ti vi­rit­ty­neek­si. Ylei­sö is­tuu jo pai­kol­laan odot­ta­en ke­vät­näy­tök­sen al­kua....
Julkaistu 20.05.2022 16.39
POR­VOO Moot­to­ri­tiel­lä Por­voon ja Lo­vii­san vä­lil­lä on sat­tu­nut öl­jy­va­hin­ko, joka vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen Lo­vii­san suun­taan, tie­dot­taa Itä-Uu­den­maan pe­las­tus­lai­tos....
Julkaistu 20.05.2022 15.26
POR­VOO Hen­ki­lö­au­tos­ta tiel­le va­lu­nut öl­jy ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä Por­voon ja Lo­vii­san vä­li­sel­lä moot­to­ri­tiel­lä per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä....
Julkaistu 20.05.2022 15.26