Tilaus-, toimitus- ja peruutusehdot

Nämä ovat Kuluttajan tilaus- ja käyttöehdot, joita sovelletaan, kun asiakas (jäljempänä “Asiakas”) tilaa sisältöjen julkaisijalta Itäväylä Viestintä Oy:ltä (jäljempänä “Julkaisija”) painetun lehden  tilauksena (jäljempänä “Tilaus”) tai mainontaa, esimerkiksi Lukijanmarkkinat -ilmoituksia (jäljempänä “Mainos”)

Mikäli Asiakas ei hyväksy tilaus- ja käyttöehtoja, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tilaukseen sisältyviä Palveluita.

Painettu lehti

Tilausmuodot

Kestotilaus on toistaiseksi voimassa. Määräaikainen tilaus on voimassa tilauskauden loppuun. Tilaus päättyy automaattisesti ja se on mahdollista uusia tai muuttaa kestotilaukseksi.

Tilauksen alkamisaika

Kesto- ja määräaikaisten tilausten painetun lehden toimitus alkaa Tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakas saa ensimmäisenä lehtenään sen lehden, jonka julkaisupäivämäärä on lähinnä Tilauksen päivämäärää.

Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Kestotilauksen osalta laskutushinta on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta. Painetun lehden osalta tilaushinta sisältää arvonlisäveron sekä normaalit postikulut Suomeen. Julkaisija pidättää itsellään oikeuden lisätä käsittely- ja postikulut.

Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa.

Asiakastietojen muutos. Asiakkaan tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai muiden antamiensa yhteystietojen tai laskutustietojen muutoksista Julkaisijalle. Muutokset asiakastietoihin voi ilmoittaa Julkaisijan asiakaspalvelun kautta. Postiin ja maistraattiin tehdyt osoitteenmuutokset eivät automaattisesti päivity Julkaisijalle, eikä Julkaisija vastaa virheellisten tai vanhentuneiden osoitetietojen vuoksi toimittamatta jääneestä Tilauksesta tai sen osasta.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on Kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Kesto- tai määräaikainen Tilaus 14 vuorokauden kuluessa Tilauksen tekemisestä. Painetun lehden osalta Tilauksen voi perua myös 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta.

Digitaalisen tilauksen ja muun digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus päättyy, kun Asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä kirjautumalla palveluun.

Tilauksen voi peruuttaa tekemällä vapaamuotoinen ilmoitus asiakaspalveluun. Kesto- ja määräaikaistilauksissa toimitettuja lehtiä ei tarvitse palauttaa.

Irtisanominen

Kestotilauksen voi irtisanoa milloin tahansa päättymään joko 14 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta tai laskutuskauden lopussa.

Mikäli Asiakas irtisanoo Tilauksen kesken laskutuskauden, veloitetaan Asiakkaalta toimitettujen numeroiden määrä ja digitaalisen tilauksen osalta tilausjaksosta kulunut aika, tai mikäli laskutuskauden lasku on jo maksettu, palautetaan asiakkaalle maksetusta Tilauksesta määrä, joka kattaa laskutuskauden loppuun kuuluvien numeroiden tai tilausjakson ajan arvon. Mikäli Asiakkaalle on jo ehditty lähettää seuraavan lehden numero tämän irtisanoessa Tilauksensa, veloitetaan kyseinen numero Asiakkaalta.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilauskauden.

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle (ei esimerkiksi tilisiirtona).

Mainos

Peruutusehdot ja muutokset

Kaikki hyväksytyt Mainokset pyritään julkaisemaan Mainokselle varattuna julkaisupäivänä.

Julkaisuja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa Mainos tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista tai muista erityisistä syistä.

Julkaisijalla ei ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta, joka sen oman harkinnan mukaan aiheuttaa haittaa sille tai kolmannelle taikka on soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastainen.

Asiakkaan oikeus perua ilmoitus

Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään lehden kyseisen julkaisupäivän viimeiseen varausaikaan mennessä. Mikäli peruutus tehdään varausaikataulujen rajoissa, maksu palautetaan.

Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen ei maksua enää palauteta.

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle (ei esimerkiksi tilisiirtona).

Livelähetykset, striimit ja videot 

Peruutusehdot ja muutokset

Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa tilaus viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen näytöksen, ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden alkua ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla osoitteeseen kauppa@media.itavayla.fi tai puhelimitse numeroon +358 19 521 7520 (ma-pe klo 8-16).

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun katseluoikeus on aktivoitu ja ohjelma on katsottavissa, tai kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin Asiakkaan suostumuksen perusteella aloitettu.

Lain mukaan tapahtumajärjestäjä vastaa aina tapahtumastaan sekä sen mahdollisesta peruuntumisesta tai muutoksesta esityspäivään tai -aikoihin. Näin ollen peruuntuneen tai siirtyneen tapahtuman tiedottamisesta ja mahdollisista hyvityksistä vastaa ensisijaisesti tapahtumanjärjestäjä, joka informoi asiasta sähköpostitse tai tekstiviestitse niitä Asiakkaita, jotka ovat antaneet kyseiset yhteystietonsa tilauksen yhteydessä. Asiakas on itse velvollinen tarkastamaan sähköpostistaan tai tekstiviesteistään onko tapahtuma peruuntunut.

Yleistä

Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli Asiakkaan Tilaukseen kuuluva sisältö tai palvelu on virheellinen tai jäänyt toimittamatta, Asiakkaan tulee reklamoida Julkaisijan asiakaspalveluun asian korjaamiseksi.

Virhetilanteissa Julkaisijan vastuu on rajoitettu kyseisen numeron tai palvelun uudelleentoimittamiseen.

Julkaisija ei ole vastuussa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Asiakastiedot käsitellään Julkaisijan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Ehtojen muutokset

Julkaisija varaa oikeuden kehittää palveluvalikoimaa sekä toimintaa, minkä vuoksi tilaus- ja käyttöehtoja saatetaan muuttaa. Julkaisija tiedottaa tilausehtojen muutoksista henkilökohtaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta käyttäjäkohtaisesti.

Muutokset astuvat voimaan 30 vuorokauden kuluttua niitä koskevasta ilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, voi Asiakas irtisanoa Tilauksen päättymään ennen käyttöehtojen muutoksia.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Itäväylä Viestintä Oy, Rihkamatori A, 06100 Porvoo

019 521 7500 ma-pe klo 8-16

viesti@itavayla.fi

kauppa@media.itavayla.fi

Asiakaspalvelu avoinna klo ma-pe klo 8-16