ITÄ-UUSIMAA Itäväylä on itäisen Uudenmaan tavoittavin paikallismedia. Kansallisen mediatutkimuksen 2021 mukaan Itäväylän kokonaistavoittavuus  Porvoo-Loviisa -markkina-alueella on 35 000 lukijaa. Koko ilmestymisalueellaan Itäväylä tavoittaa 45 000 lukijaa.

– Tutkimus osoittaa selvästi, että Itäväylän kaltaiselle aidosti paikalliselle lehdelle, myös painetulle, on edelleen kysyntää. Olemme iloisia tuloksista ja otamme ne nöyrinä vastaan, Itäväylän päätoimittaja Mika Laine sanoo.

Digitaalisuus mahdollistaa Itäväylän uutisten lukemisen mistä päin maailmaa tahansa. Tulosten mukaan Itäväylän lukijoista kuitenkin lähes kaikki ovat itäiseltä Uudeltamaalta. Päätoimittajan mukaan lukuja selittää panostaminen uniikkiin paikalliseen sisältöön.

– Meitä on kehuttu muun muassa siitä, että lehdessä on paljon sellaista paikallista sisältöä mitä ei ole missään muualla.

Tutkimuksen mukaan Itäväylää luetaan kaikissa ikäryhmissä. Siinä missä painetun lehden lukijat painottuvat yli 45-vuotiaisiin, digin lukijat ovat puolestaan alle 45-vuotiaita lapsiperheitä.

–Digin lukijoista yli 40 prosenttia on  25-44 -vuotiaita ja perheellisiä. Nuorten aikuisten tavoittamisessa  olemme edistyneet aiheiden monipuolisuuden kautta. 

Tulosten mukaan Itäväylää lukevat niin miehet (48%) kuin naiset (52%).

Itäväylän lukijaprofiilissa korostuu myös ruotsinkielisten osuus.

– Itäväylä ei ole pelkästään suomenkielisten media. Tutkimuksen mukaan lähes 30 % lukijoista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. On ilahduttavaa, että Itäväylää luetaan yli kielirajojen, Laine iloitsee.

Suhtautuminen mainontaan kaupunki- ja ilmaisjakelulehdissä on korkealla tasolla. Kaksi kolmesta kokee mainokset ilmaiseksi jaettavissa lehdissä myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi asiaksi kun taas sosiaalisen median mainokset kokee myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi vain joka viides.

– Mainokset ovat tärkeitä monelle lukijalle ja he osaavat odottaa mainoksia printissä. Niihin on aina helppo palata, toisin kuin verkossa, Laine painottaa.

Paikallisista medioista sanomalehti Uusimaan kokonaistavoittavuus Porvoo-Loviisa -markkina-alueella on 23 000 lukijaa.

 

Mikä KMT?

  • Kansallinen mediatutkimus (KMT) on media-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus.
  • Tutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.
  • Päätuloksena tutkimuksesta saadaan median virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee, kuinka monta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on.
  • KMT tuottaa myös painetun lehden ja sen lehden digitaalisten versioiden lukemista kuvaavan kokonaistavoittavuusluvun. Se muodostetaan lehden lukijoiden ja digitaalisen sisällön yhdistelmästä siten, että kokonaistavoittavuuslukuun pääsee kunkin median osalta vastaaja, joka on joko lukenut lehteä (on lehden keskimääräisen numeron lukija) tai käyttänyt lehden digitaalista sisältöä keskimääräisen viikon aikana.

Kysy lisää tutkimustuloksista myyntipalvelustamme

Rami Keskipasma

Rami Keskipasma

Myyntipäällikkö

Marjatta ”Maija” Laine

Marjatta ”Maija” Laine

Myyntipäällikkö

Tiina Wahlman

Tiina Wahlman

Myyntipäällikkö