ITÄ-UUSIMAA Itäväylä on itäisen Uudenmaan tavoittavin paikallismedia. Kansallisen mediatutkimuksen 2020 mukaan Itäväylän kokonaistavoittavuus  Porvoo-Loviisa -markkina-alueella on 37 000 lukijaa. Koko ilmestymisalueellaan Itäväylä tavoittaa 45 000 lukijaa.

– Tutkimus osoittaa selvästi, että Itäväylän kaltaiselle aidosti paikalliselle lehdelle on edelleen kysyntää. Olemme iloisia tuloksista ja otamme ne nöyrinä vastaan, Itäväylän päätoimittaja Mika Laine sanoo.

Digitaalisuus mahdollistaa Itäväylän uutisten lukemisen mistä päin maailmaa tahansa. Tulosten mukaan Itäväylän lukijoista kuitenkin lähes kaikki ovat itäiseltä Uudeltamaalta. Päätoimittajan mukaan lukuja selittää panostaminen uniikkiin paikalliseen sisältöön.

– Meitä on kehuttu muun muassa siitä, että lehdessä on paljon sellaista paikallista sisältöä mitä ei ole missään muualla.

Tutkimuksen mukaan Itäväylää luetaan kaikissa ikäryhmissä. Itäväylän printillä ja digillä on lukijoita yli 35-vuotiaissa suhteellisesti enemmän väestöpohjaan verrattuna.

–Digin lukijoista yli 40 prosenttia on  25-44 -vuotiaita ja perheellisiä. Nuorten aikuisten tavoittamisessa meillä on vielä tekemistä, mutta siinäkin olemme edistyneet lehden sisällön kautta. 

Tulosten mukaan Itäväylää lukevat niin miehet (48%) kuin naiset (52%).

Itäväylän lukijaprofiilissa korostuu myös ruotsinkielisten osuus.

– Itäväylä ei ole pelkästään suomenkielisten media. Tutkimuksen mukaan lähes 30 % lukijoista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. On ilahduttavaa, että Itäväylää luetaan yli kielirajojen, Laine iloitsee.

Suhtautuminen mainontaan kaupunki- ja ilmaisjakelulehdissä on korkealla tasolla. Kaksi kolmesta kokee mainokset ilmaiseksi jaettavissa lehdissä myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi asiaksi kun taas sosiaalisen median mainokset kokee myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi vain joka viides.

– Mainokset ovat tärkeitä monelle lukijalle ja he osaavat odottaa mainoksia printissä. Niihin on aina helppo palata, toisin kuin verkossa, Laine painottaa.

Printti pitää pintansa

Printin ja digin kokonaistavoittavuusluvut julkaistiin tammikuussa. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin mittauksiin mittaustavan muutoksista johtuen.

Tutkimuksen toteuttaja Media Audit Finland julkaisi pelkät printin lukijamäärät jo viime vuoden puolella, jotka puolestaan ovat verrattavissa aikaisempiin tuloksiin.

– Viime lokakuussa julkaistujen tietojen mukaan Itäväylän printti tavoittaa edelleen 39 000 lukijaa. Se on pysynyt samana. Painetulla lehdellä on edelleen kysyntää, Laine iloitsee.

Itäisellä Uudellamaalla ilmestyvän sanomalehti Uusimaan kokonaistavoittavuus Porvoo-Loviisa -markkina-alueella on 24 000. Markkina-alueella Itäväylää enemmän tavoittavat valtakunnallisista medioista Ilta-Sanomat ja Iltalehti.

 

Mikä KMT?

  • Kansallinen mediatutkimus (KMT) on media-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus.
  • Tutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.
  • Päätuloksena tutkimuksesta saadaan median virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee, kuinka monta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on.
  • KMT tuottaa myös painetun lehden ja sen lehden digitaalisten versioiden lukemista kuvaavan kokonaistavoittavuusluvun. Se muodostetaan lehden lukijoiden ja digitaalisen sisällön yhdistelmästä siten, että kokonaistavoittavuuslukuun pääsee kunkin median osalta vastaaja, joka on joko lukenut lehteä (on lehden keskimääräisen numeron lukija) tai käyttänyt lehden digitaalista sisältöä keskimääräisen viikon aikana.

Kysy lisää tutkimustuloksista myyntipalvelustamme

Rami Keskipasma

Rami Keskipasma

Myyntipäällikkö

Marjatta ”Maija” Laine

Marjatta ”Maija” Laine

Myyntipäällikkö

Tiina Wahlman

Tiina Wahlman

Myyntipäällikkö